Privacy

BikeProject B.V. respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Persoonlijke afspraak

Wanneer u interesse heeft in een elektrische fiets, dan kunt u op de website van BikeProject B.V.,  telefonisch of schriftelijk een aanvraag doen voor een persoonlijke afspraak bij één van onze e-bike testcenters. Wij verwerken in dat geval uw naam, adresgegevens en telefoonnummer voor het plannen van een afspraak en om de afspraak te bevestigen.

Nieuwsbrief

Via de website van BikeProject B.V. kunt u zich, tegelijkertijd met het aanvragen van een brochure en/of een proefrit, aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Verkoop

Wanneer u besluit een fiets en/of accessoires te kopen via BikeProject B.V. dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de levering van uw fiets en/of accessoires, het opstellen van de factuur, maar ook ten behoeve van de garantie en de service en het onderhoud van uw fiets en/of accessoires. Als u bij de koop ervoor kiest uw fiets te verzekeren, dan verstrekken wij voornoemde persoonsgegevens evenals uw geboortedatum en IBAN nummer aan de verzekeringsmaatschappij. Deze twee laatste gegevens worden direct na het doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij door BikeProject B.V. verwijderd.

Financiële administratie

BikeProject B.V. is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klachtbehandeling

Wanneer u een klacht heeft, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Een klacht kan ook telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp doorgegeven worden. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Contact

Wanneer u wilt dat BikeProject B.V. contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp contact opnemen. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Sollicitaties

Wanneer u solliciteert bij BikeProject B.V. op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

BikeProject B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

DoeleindeRechtsgrond
NieuwsbriefToestemming
Aanvraag Persoonlijke AfspraakBehartiging gerechtvaardigde belangen (marketing)
VerkoopUitvoering overeenkomst
Financiële administratieWettelijke plicht
KlachtformulierUitvoering overeenkomst / toestemming
ContactformulierToestemming
SollicitatiesToestemming

Bewaartermijnen

BikeProject B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

Nieuwsbrieftot afmelding
Aanvraag persoonlijke afspraak30 dagen na afspraak, danwel 3 maanden na aanvraag
Verkoop5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie7 jaar
Klachtformulier30 dagen, danwel na afhandeling klacht
Contactformulier30 dagen, danwel na afhandeling
Sollicitatiebrieven en cv’s4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen

Persoonsgegevens delen met derden

BikeProject B.V. verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Google Analytics

BikeProject B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. In de basis wordt Google Analytics volledig geanonimiseerd, worden gegevens niet met Google gedeeld en worden Google Analytics cookies niet gebruikt voor andere Google diensten. Mocht je op onze website voor optimale cookies kiezen worden gegevens als IP-adres, browser, schermresolutie verwerkt. Ook kunnen wij met optimale cookies zogenoemde remarketinglijsten maken. Als u onze website bezocht heeft, kunnen wij u hiermee nogmaals benaderen met een persoonlijke marketingboodschap. Bekijk hier het privacy statement.

Google Adwords

BikeProject B.V. kan binnen Google Adwords uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Adwords kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor BikeProject B.V. relevanter kan adverteren. Google Adwords deelt uw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Datatrics

Met Datatrics kan BikeProject B.V. uw online ervaring personaliseren. Door middel van gedrag op de website, het invullen van een formulier of het aanvragen van een brochure kan Datatrics een klantprofiel opstellen, welke profiel BikeProject B.V. gebruikt om de website op bepaalde punten te personaliseren, zodat u de juiste marketingboodschap, op het juiste moment krijgt. Persoonsgegevens die met Datatrics worden gedeeld zijn: naam, woonplaats, land, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt door Datatrics niet met derde partijen gedeeld. Ook worden segmenten, aankoopfase en customer journey gedeeld met de Facebook, Adwords en DoubleClick pixel. Bekijk hier het privacy statement.

Facebook

BikeProject B.V. kan binnen Facebook uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Facebook kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor BikeProject B.V. relevanter kan adverteren. Na het matchen van e-mailadressen worden deze e-mailadressen verwijderd van de Facebookservers. Bekijk hier de privacy statement.

Overige derde partijen

Naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij ook gebruik van de volgende tools die geen persoonsgegevens delen. Deze derde partijen verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Adroll, Criteo, DoubleClick Bid Manager, VWO (Visual Website Optimizer), Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

De website en systemen van BikeProject B.V. voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. De website van BikeProject B.V. voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De website draait op een webhosting die ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd is. Dit certificaat is uitgegeven voor het voldoen aan de normering voor internationale informatiebeveiliging. Daar bovenop is ook een Web Application Firewall geïmplementeerd als extra beveiliging laag. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL verbinding verstuurd.

Het CRM en ERP systeem zijn GDPR compliant. Dit betekent dat de systemen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en worden continu geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiliging laag.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij BikeProject B.V.bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door BikeProject B.V. verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan onze functionaris gegevensbescherming:

BikeProject B.V.
t.a.v. T. Smits
Oosteinderweg 90
8072 PD  NUNSPEET

Of mailen naar: info@bikeproject.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij BikeProject B.V. van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Augustus 2019